INVESTOR EDUCATION AND INFORMATION

Menu
MAG-INGAT SA SCAM!

Date Posted: 9 September 2020

MAG-INGAT SA SCAM

MAG-INGAT SA SCAM

SEC Facebook

MAG-INGAT SA SCAM

MAG-INGAT SA SCAM
Patuloy na kumakalatang scams na nambibiktima sa publiko na sumali sa anumang negosyo o pagkakakitaanna may pangakong tubo nasaklaw ng produktong pinansyal na tinatawag na investment/securities. Para ‘wag malokong INVESTMENT SCAM, tandaan ang mga sumusunod: A. MAG-RESEARCH, MAGING MAPANURI AT MAGTANONG.1. KILALANIN ANG KAUSAP O ANG NAG-AALOK.a.Alamin ang kanyang pangalan, saan siyanagtratrabahoat kung ano kanyang posisyon. Kuhanin ang mgaimportanteng detalye tulad ng company I.D., government I.D., contact number at e-mail address.b.Kung ang iyong kausap ay ‘di mo kilala, isang kamag-anak o kaibigan, siya ba ay isangahenteng lisensyado ngSEC upang mangalapng investment o manghikayat ng pamumuhunansa pamamagitan ng securities? I-verify sa:http://cmprs.sec.gov.ph/‘Wag basta magtiwala kahit sa taong kilala mo. 2. ALAMIN ANG KUMPANYA.a. Ang kumpanya ba na nag-aalok ng investment ay lisensiyado ng SEC?Tandaan, ‘di sapat ang rehistrayon sa SEC bilang isang korporasyono sa ibang ahensiya ng pamahalaan gaya ng Department of Trade and Industry (DTI), Cooperative Development Authority at Bureau of Internal Revenue (BIR) para masabing ito ay legal at may kaukulang lisensyang mag-alok ng “investment opportunities/securities.”Ang pag-aalok ng pamumuhunan o investment ay isang gawaing pinangangasiwaanng gobyerno kaya dapat maypermit olisensya sa SEC (maaaring Permit to Offer and Sell Securitieso Securities Broker) ang korporasyon. Ang negosyong maaring pasukin ng isang kumpanya ay dapat alinsunodsa rehistrasyong ipinagkaloob ng SECna makikitasa
Page 2primary purpose sa Articles of Incorporation,lalo na kung ito ay tungkol sa pangangalakal ng pera, pagpapautang, pagbebenta ng mga instrumento ng pananalapi o kapital at iba pang uri ng negosyo. b.Ito ba ay may inaalok na produktong pang-konsyumer? Ang produkto ba ay naka-rehistro sa kaukulang ahensya ng pamahalaan? Bilang halimbawa:PRODUKTOAHENSYAWEBSITEFood, food supplements, drugs, cosmetics househould hazardous, pesticides, medical devices, diagnostics and veterinary products.Food and Drugs Authoritywww.fda.gov.phLivestocks, poultry and allied industriesBureau of Animals Industryhttps://www.bai.gov.ph/Condominium projects and Housing and Urban Development Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD)https://dhsud.gov.ph/Crypto or Virtual CurrenciesBSPhttp://www.bsp.gov.ph/Virtual Currency (VC) Exchanges c.Ito ba ay may “direct selling” o “multi-level marketing scheme”? Alamin kung ang scheme ay isang “pyramiding” sa pamamagitan ng mga sumusunod:FilenameLinka.Anti-Pyramiding Videoshttps://www.dsap.ph/anti-pyramiding-video/b.8-point test https://www.dsap.ph/wp-content/uploads/2018/08/8-Point-Test-POSTER-HIRES-FILE-WFDSA-edited.jpg
Page 3d.Ito ba ay may opisinana maaring bisitahin? Alamin kung ito talaga ang kanilang opisina sa pamamagitan ng pagtatanong sa barangay, building administrator o sa Business Permits and Licensing Office ng Lungsod/Munisipyo kung saan matatagpuan ang nasabing kumpanya. Kung wala, mag-ingat sa mga ganitong kumpanya.e.Ito ba ay may kaso o reklamo sa SEC?Nakasama ba ito sa Advisory oCease and Desist Order (CDO) nainisyu ngSEC? Bisitahin ang aming website sa www.sec.gov.pho opisyal na Facebook page https://www.facebook.com/PhilippineSEC/o sa pamamagitan ng pag-click sa link:LinkListahan ng “Advisory”https://www.sec.gov.ph/investors-education-and-information/advisories/Listahan ng “Cease and Desist Order”https://www.sec.gov.ph/sec-issuances/cease-and-desist-orders/Listahan ng kompanyang may “Revocation Order”https://www.sec.gov.ph/sec-issuances/other-orders/order-of-revocation/3. MAGTANONG AT KUMONSULTA Kumonsulta samga propesyunal, lehitimo o kilalang stock broker/dealer/agents (mga ahente na lisensyadong bumili or magbenta ng mga produktong pinansyal gaya ng securities) at sa mga tamang ahensiya ng pamahalaan bago magdesisyongmamuhunan.4. HUMINGI NG KOPYA NG MGA DOKUMENTO.a.Bago sumalisa isang negosyo, humingi ng mga “Certificate of Incorporation,” “Articles of Incorporation,”“prospectus,”katalogo, legal na dokumento at kasulatan tungkol sa pinansyal na kalagayan ng kompanya. Bago pirmahan ang anumang kasulatan, kailangang maykasunduan na maari ninyong bawiin ang inyong pera na naaayon sa inyong kagustuhan.
Page 4b.May pinapakita basilang Audited Financial Statements na pina-receive sa BIR o sa SEC?c.Humingi ng opisyal na resibo (Official Receipt) mula sa kumpanya at tao na inyong naka-transaksyon sa negosyo.Mahalaga ang mga impormasyon upang ang mga “investor” ay magkaroon ng“informed decision” kung saan at paano ginagamit ang perangipinagkatiwalaat ang mgapanganib o “investment risks” na kaakibat ng negosyo. B. MGARED FLAGS o SENYALES NG ISANG SCAM 1.Ang nanghihikayat pumasok sa investmentay walang permit sa SEC(iba pa ang rehistrasyon bilang korporasyon) at ang mga produkto ay walang kaukulang lisensya galing sa tamang ahensya ng gobyerno.2.“Sounds too good to be true”o ang interest o tubong pinapangako ay napakalaki o ang kita ay umaasa sa “invite” o “recruitment”ng ibang tao.3.May mga mali (typoso grammar)sa kanilang “advertisements” o “posts.”4.Nanghihikayat at nakikipag-usap lamang gamit ang social mediao messaging app at hindi personal na sinasabi kung saan matatagpuan ang kanilang opisinao ito ay hindi makita sa kanilang “website” o “social media account.”5.Paggamit ng pekeng “social media accounts” at “websites.” Kung magiging mapanuri, makikita na hindi totoo ang kanilang pangalan, phone numbers, credentials, testimonials,larawan at gumagamitng piktyurng mga sikat o prominenteng tao upang makapanghikayat. 6.Nang-eenganyongsumali sa nasabing investment sa pamamagitan ng “PM me for details” o “PM is the key.”Tinatago nila ang kanilang totoong aktibidad o kung paano nila pinapatakbo ang kanilang operasyon.7.Hindi nagbibigay ng kopya ng kontrata, prospectus, katalogo, legal na dokumento at kasulutan. 8.Hindi mo maintindihan kung paano ka kikita. Gumagamit ng mga “technical explanations” atnakalilitong paliwanag.‘Wag mag-invest sa mga bagay na di mo maiintindihan.
Page 59.Kapag bayaran na ang usapan, ipinadedeposito ang pera sa isang “account”nanakapangalan sa isang indibidwal at hindi sa korporasyon. 10.Nagpo-postng piktyurng malaking halaga ng salapi,tseke o resibo na kumakatawan sa kinitadiumanoo larawan ng mga mamahaling kotse o kagamitangnakamit upang masabi na sila ay kumikita ng malaki sa nasabing programa.11.Nangangako ng “guaranteed investment returns” o “high investment returns” sa mga “trivial tasks” tulad ng “click and earn,” “watch and earn”o “solve puzzles/math problems.”12.‘Wag mabulag o sumugal sa mga katagang “encoding pa lang tayo,” “law of firsts,” “double your money,” “only for the risk takers” at iba pa. 13.Sa mga nag-aalok ng investment sa cryptocurrency, mag-ingat samga scheme na may garantiyang kikita, kailangang mag-recruit para kumita at gumagamit ng “autobot”o “automated trading system.”14.Umiwas sa mga nag-aalok ng investment sa foreign currency na may inisyal na deposito o “margin deposit” at “maintenance margin.” Ang ganitong klaseng investment ay tinatawag na “commodity futures contract”o “leveraged foreign currency trading”at ang pag-aalok at trading nito ay kasalukuyang ipinagbabawal sa batas. Para sa ibang impormasyon,maaring bisitahin ang Investment Scam checklistsa linkna ito: http://www.sec.gov.ph/public-information-2/investors-education-and-information/investment-scam-checklist/Ang sinumang “salesmen,” “brokers,”“dealers,” o “agents” na nakikibahagi sa pag-aalok, pagbebenta at pangangalap ng pamumuhunan sa publiko ay maaaring maharap sapaglabag ng Securities Regulation Code na may penalty na aabot hanggangPhp 5,000,000.00 at pagkakakulong ng 21 taon. Maging ang mga nahikayat na mamuhunan o recruit na namuhunan at nag-aalok din ng nabanggit na investment contract o securities sa publiko ay maaaring mapatawan ng kasong kriminal o kaparehas na parusang nabanggit.Muling pinapaalalahan ang publiko na HUWAG O TIGILANGMAMUHUNAN O MAKIBAHAGI sa kahit anong produkto o gawain na inaalok ng nasabing mga kaduda-dudang indibidwal o pangkat ng indibidwal at maging mapanuri sa pakikipagtransaksyon sa kanila.Kung kayo ay may nalalaman o karagdagang impormasyon sa mga nagsasagawa ng scam, maaaring makipag-ugnayan sa Enforcement and Investor Protection Department(EIPD), sa pamamagitan ng email address: epd@sec.gov.ph

MAG-INGAT SA SCAM